اجرای جالب قسیم ابراهیمی در جریان دور نهایی لیگ برتر افغانستان

18.10.2020
805 908 Näkymät

اجرای جالب قسیم ابراهیمی در جریان دور نهایی لیگ برتر افغانستان
محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی پایین تماشا کنید

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (Afghan Star) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
---------------------------------------------------------------------------------
| Official FIstream Channel | fistream.info
| Official Facebook | facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | twitter.com/TOLO_TV

Watch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

FIstream